Ұ

  • ȸȰ
  • ȸ
  • ȸ  Ȳ
  • bottom
연회비납부현황
subtitle_bg
제목 회비 납부 현황(2014년 12월)
작성자 관리자 등록일 2015-01-12 09:21 조회수 760

? 수입 내역                                                              (단위 : )

 

? 기 회비(2개기) : 300,000

10만원 납부 : 20- 20만원 납부 : 151

 

? 기회장 회비 : 120,000

   29(김교석)

151(유길수)

 

 

 

 

 

? 대령 자문위원 : 120,000

- 김경태(155) - 정동식(229)

 

? 종신 회비 ; 200,000

이익현(191) 100,000

황인헌(191) : 100,000

 

 

 

? 일반 회비(4) : 40,000

김만식(18), 한용호(45), 이두찬(67), 최민곤(205) 1만원

 

? 찬 조 금(3) : 20,150,000

- 5만원 : 민도식(20), 이봉구(168), 임무갑(171)

- 2000만원 : 김승남(181)

글쓰기