Ұ

  • ȸȰ
  • ȸ
  • ȸ  Ȳ
  • bottom
공지사항
subtitle_bg
제목 6ㆍ25참전 유공자회 갑종전우회 운영위원 회의
작성자 관리자 등록일 2010-04-09 16:02 조회수 1,993
6ㆍ25참전 유공자회 갑종전우회 2010년도 운영위원 회의를 아래와 같이 개최합니다.

◇ 일      시  : 2010. 5. 14 (금) 11:00
◇ 장      소  : 향군회관 중회의실
                  (지하철 2호선 뚝섬역 8번출구 방향 150m전방 에스콰이어 빌딩 7층)
◇ 참가대상  : 회장/고문, 부회장, 감사, 기념사업위원장
                   갑종장교 제1기~49기 회장(기회장 불참시 총무가 필히 참가요망)
                   사무국임원
◇ 회의내용
    -  2009년 업무분석 및 2010년 사업계획(안)
    -  갑종장교 60주년 기념사업 추진현황
    -  예산결산/연락 및 협조사항 
글쓰기