Ұ

  • ȸȰ
  • ȸ
  • ȸ  Ȳ
  • bottom
연회비납부현황
subtitle_bg
제목 회비 납부 현황(2013년 11월)
작성자 관리자 등록일 2013-12-10 10:37 조회수 1,073

▣ 수입내역                                                                 (단위 : 원)

 

종신회비(2명) : 200,000

황영팔(218) : 100,000, 김선호(220) : 100,000

 

장군 자문위원(1명) : 이연신(157) 60,000

 

대령 자문위원(3명) : 180,000

오금용(68): 60,000

최병남(138): 60,000

임승문(146): 60,000

 

 

운영위원(1명) : 성민식(184) 60,000

 

기회장(1명) : 권영도(160) 60,000

 

기 회비(4개기) : 80,000

160기 : 200,000

184기 : 200,000

190기 : 160,000

218기 : 200,000

 

회원(3명) : 30,000 (단위 : 각 1만원)

엄재림(45)

안창희(160)

이규섭(181)

 

 

 

찬조금(5명) : 620,000

임동철(12): 100,000

손종수(160): 20,000

김경찬(159): 100,000

조현형(181): 100,000

성민식(184): 300,000

 

 

 

 

글쓰기