Ұ

  • ȸȰ
  • ȸ
  • ȸ  Ȳ
  • bottom
연회비납부현황
subtitle_bg
제목 회비 납부 현황(2013년 7월)
작성자 관리자 등록일 2013-08-27 15:47 조회수 1,131

■ 수입내역                                              (단위 : 원)

 

종신회비(5명) : 650,000

오세인(61) : 100,000

박종우(78) : 100,000

송봉열(157) : 50,000

김선호(220) : 300,000

김희돌(230) : 100,000

 

 

장군 자문위원(3명) : 180,000

김현태(173) : 60,000

장희(212) : 60,000

조연식(224) : 60,000

 

 

대령 자문위원(8명) : 480,000

임득열(8) : 60,000

민도식(20) : 60,000

조재삼(21) : 60,000

김태룡(24) : 60,000

원규진(82) : 60,000

윤복열(132) : 60,000

김동준(155) : 60,000

나택주(169) : 60,000

 

 

 

 

 

기회장(3명) : 170,000

김순배(52) : 60,000

이문길(80보) : 50,000

허기회(176) : 60,000

 

 

기회비(6개기) : 1,200,000

28기 : 200,000

52기 : 200,000

125기 : 200,000

165기 : 200,000

172기 : 200,000

176기 : 200,000

 

 

 

 

 

 

ㅇ 회원(10명) : 100,000        (단위 : 각 1만원)

31기 (김대영, 김용우, 나인택, 안진희, 윤충열, 이창용, 최성진), 165기 (김동호, 황재하) 170기 이윤수

 

ㅇ 찬조금 : 50,000(170기 이윤수)

글쓰기