Ұ

  • ȸȰ
  • ȸ
  • ȸ  Ȳ
  • bottom
연회비납부현황
subtitle_bg
제목 회비 납부 현황(2013년 6월)
작성자 관리자 등록일 2013-07-05 10:14 조회수 1,339

? 수입내역                                                                            (단위 : 원)

 

? 종신회비(3명) : 250,000

이수훈(71):100,000

송봉열(157):50,000(1차분)

김동복(189) : 100,000

 

? 대령 자문위원(7명) : 370,000

김부년(24) : 60,000

최수호(130) : 60,000

조성일(150) : 60,000

최경호(186) : 60,000

임길홍(187) : 60,000

이이섭(200) : 60,000

성이주(222) : 10,000

 

 

 

 

 

 

 

? 기회장(6명) : 360,000

황을수(49) : 60,000

신규호(129) : 60,000

박동기(181) : 60,000

최남순(216) : 60,000

이광호(217) : 60,000

신철식(230) : 60,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

? 기회비(11개기) : 2,200,000

48기 : 200,000

116기 : 200,000

129기 : 200,000

157기 : 200,000

173기 : 200,000

181기 : 200,000

195기 : 200,000

202기 : 200,000

216기 : 200,000

224기 : 200,000

228기 : 200,000

 

 

 

 

 

 

 

 

? 회원(10명) : 100,000 (단위 : 각 1만원)

55기 황대하, 79기 김하천, 116기(서순만, 유두팔), 189기 김화일, 222기 (김원조, 김태복, 선화주, 송영환, 정협수)

 

 

? 찬조금(2명) : 150,000

이강세(91) : 50,000

허광웅(180) : 100,000

 

 

 

 

 

 

 

글쓰기