Ұ

  • ȸȰ
  • ȸ
  • ȸ  Ȳ
  • bottom
연회비납부현황
subtitle_bg
제목 회비 납부 현황 (2015년 6월)
작성자 관리자 등록일 2015-07-09 15:32 조회수 1,266

? 찬조금
   - 300만원 : 성민식(184)

   - 200만원 : 김종훈(187)
   - 100만원 : 김덕조(18), 이도상(186),

   - 50만원   : 김현구(70)
   - 20만원   : 전인식(44)

   - 5만원    : 정익화(190)

? 기 회비(7개기) : 1,100,000
   - 10만원(3) : 26기, 46기, 69기
   - 20만원(4) : 166기, 181기, 206기, 208기

? 기회장 회비(69기, 181기) : 120,000

? 종신 회비(2명) : 200,000
   - 10만원 : 윤재관(155기), 이상문(222기)

? 고문 (권기덕, 157기) 60,000

? 장군 자문위원(김현태, 173기) : 60,000

? 대령 자문위원(6명) : 360,000
   김부년(24),  김우경(25),  이승도(38),  조동휘(54),  김천길(68),  양해룡(156)

? 일반 회비(26명) : 280,000
   - 2만원 : 구재운(170), 최명재(170)
   - 1만원 : 116(강순지, 박순하, 석두수, 성오복, 유두팔, 전동석), 156(장병철, 정기환), 최국진(165),

                170(권기일, 이종현), 196(박용섭, 신현옥, 이관래, 이덕중, 이석남, 이훈),

                222(김영식, 김태복, 서덕수, 선화주, 송영환, 정상복, 정협수)

글쓰기